#d /#h /#min /#sec
Dofinansowanie do transportu
Organizator Targów TSW 2022 przyznaje dofinansowanie do dojazdu  zorganizowanej grupy osób. Organizatorem dojazdu  grupowego może być: ośrodek doradztwa rolniczego, gmina, izba rolnicza, kółko rolnicze, sołectwo, sklep ogrodniczy, grupa producencka. Aby uzyskać dofinansowanie należy zarejestrować grupę do dnia 4 stycznia 2022, wypełniając formularz zgłoszeniowy.  Po  jego wypełnieniu otrzymujecie Państwo od nas potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz formularz do wypełnienia danymi o uczestnikach wyjazdu (imię, nazwisko, telefon).

Organizatorem przyjazdu grupowego może być: ośrodek doradztwa rolniczego, gmina, izba rolnicza, kolko rolnicze, sołectwo, sklep ogrodniczy, grupa producencka. Więcej  informacji na  https://tsw.pl/a/doplaty-do-transportu
#d /#h /#min /#sec