Konferencje

Ramowy plan konferencji na targach TSW 2020 zostanie opublikowany wkrótce.

Zastrzegamy możliwość zmiany brzmienia tematów prelekcji lub w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od organizatora również do ich anulowania.