Nagrody im. prof. Szczepana A. Pieniążka

Nagrody im. prof. Szczepana A. Pieniążka

Podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2020 został po raz siódmy ogłoszony konkurs o Nagrodę im. prof. Szczepana A. Pieniążka. Te prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest innowacyjnym produktom przeznaczonym do produkcji ogrodniczej. Jury, złożone z wybitnych osobistości świata nauki i praktyki sadowniczej, oceniło  przede wszystkim trzy aspekty: stopień innowacyjności technologicznej, korzyści dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa oraz rentowność przedsięwzięcia.

Bezpośrednim celem konkursu jest promocja i nagrodzenie produktów/maszyn/usług przeznaczonych do produkcji sadowniczej lub warzywniczej, cechujących się innowacyjnością, przyjaznych dla środowiska naturalnego i wydatnie wspierających produkcję ogrodniczą, usprawniających pracę, wpływających na poprawę wyników ekonomicznych gospodarstwa ogrodniczego.

W konkursie zostały przyznane trzy nagrody. Uhonorowana firma otrzymała nie tylko statuetkę – wizerunek Nagrody im. Profesora Szczepana A. Pieniążka – ale też nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł oraz prawo do wykorzystywania wizerunku nagrody bez ograniczeń przez okres roku na wszelkich materiałach reklamowych i marketingowych, oraz możliwość wygłoszenia pięciominutowej prezentacji podczas gali wręczenia tych prestiżowych nagród.

Profesor Szczepan Pieniążek

Organizator i wieloletni dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach; prowadził badania z zakresu fizjologii roślin, odporności drzew owocowych na mróz, metod uprawy roślin sadowniczych, przechowalnictwa owoców, ochrony sadów i in.; zasłużony w dziedzinie intensyfikacji sadownictwa w Polsce; autor książek: Sadownictwo (1954), Dookoła sadowniczego świata (1965), Sad przy domu (1976).