Bezpieczeństwo

Szanowni Państwo,

zawsze dbamy o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług i dostosowanie ich do wymagań klienta. Organizując targi w nowej rzeczywistości, dopełniliśmy wszelkich starań, by były one bezpieczne pod każdym względem.

Utrzymanie wysokich standardów dotyczących bezpieczeństwa, w tym opieki medycznej, ochrony przeciwpożarowej czy bezpieczeństwa osobistego, jest jednym z naszych priorytetów. Niemniej w związku z pandemią koronawirusa podjęliśmy nadzwyczajne środki zapobiegawcze.

A. Wejście do obiektu.

 1. Zostanie przygotowana strefa bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielona będzie strefa kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
 2. Wszystkim osobom wchodzącym na teren targów będzie każdorazowo, obowiązkowo mierzona temperatura. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury taka osoba nie zostanie wpuszczona na teren targów.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk wszystkich wchodzących do obiektu – bezdotykowa lub łokciowe dozowniki z atestowanym płynem biobójczym.
 4. Dodatkowo przy wejściu oraz w wielu miejscach na terenie targów umieszczone będą podajniki z płynem dezynfekującym. Ich lokalizacja będzie wyraźnie oznakowana na planie targów.
 5. Przebywanie na terenie targów możliwe będzie tylko w maseczkach lub przyłbicach ochronnych. Będzie możliwość zaopatrzenia się na miejscu w maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji.
 6. Stanowiska recepcyjne zostaną oddzielone pleksi.
 7. Weryfikacja dokumentów wstępu w strefach wejścia odbędzie się w sposób bezdotykowy.
 8. Reżim sanitarny będzie dotyczył także liczby osób odwiedzających nasze wydarzenie. Obiekt zostanie wyposażony w system precyzyjnego liczenia osób przebywających w obiekcie. Na terenie targów nie znajdzie się więcej osób niż wynika z zaleceń podanych w danym momencie przez GIS. Obecnie na jedną osobę (nie wliczając w to obsługi) musi przypadać 2,5 m² powierzchni targowej. W związku z powyższym na naszym obiekcie może przebywać jednocześnie 9200 osób.
 9. Będą obowiązywały precyzyjne procedury związane z obligatoryjną rejestracją wszystkich uczestników targów: odwiedzających, wystawców, organizatorów, serwisów: technicznego, sanitarnego i gastronomicznego, ochrony i spedycji. Większość rejestracji odbędzie się online. Wszyscy uczestnicy targów będą musieli wypełnić deklarację epidemiologiczną i przestrzegać przepisów sanitarnych

 

B. Na obiekcie.

 1. Toalety, poręcze, klamki i inne powierzchnie często dotykane przez odwiedzających w ciągu dnia będą wielokrotnie dezynfekowane przez serwis sprzątający.
 2. W toaletach będzie możliwe suszenie rąk lub korzystanie z bezdotykowych podajników ręczników papierowych. W widocznych miejscach zostanie umieszczona instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS.
 3. Stoiska powinny być tak zaprojektowane, aby wymuszać zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy klientem a personelem wystawcy.
 4. Za zachowanie odpowiednich odległości oraz zastosowanie środków dezynfekcyjnych na stoisku odpowiada wystawca.
 5. Każde stoisko powinno być wyposażone w minimum jeden zamykany kosz na odpady medyczne, głównie na rękawiczki jednorazowe i maseczki – obowiązek spoczywa na wystawcy.
 6. Na każdym stoisku obowiązkowo musi się znajdować urządzenie do dezynfekcji rąk – obowiązek spoczywa na Wystawcy.
 7. Po zakończeniu montażu stoisk oraz po pierwszym dniu targów cała powierzchnia targowa łącznie z eksponatami zostanie zdezynfekowana.
 8. Na terenie targów zostanie zorganizowane i właściwie wyposażone izolatorium do czasowej izolacji osoby z podejrzeniem choroby do momentu decyzji sanepidu o kolejnych krokach.
 9. Zostanie zwiększona liczba patroli ratowników medycznych w pełni wyposażonych w środki ochronne i właściwy sprzęt medyczny.
 10. Na terenie targów stosowane będzie tylko rozliczenie bezgotówkowe. Terminale płatnicze będą zabezpieczone folią oraz dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę,
 11. Rozmieszczenie i szerokość alejek (minimum 3 m) oraz zasady poruszania się na terenie targów będą dostosowane do zaleceń epidemiologicznych. Kierunek przemieszczania oraz oznakowanie zalecanego dystansu będą trwale i widocznie zaznaczone.
 12. Służby porządkowe będą pilnowały, a w razie konieczności zapobiegały, tworzeniu się niezgodnych z przepisami zgromadzeń, w których nie zostanie zachowany dystans. Dotyczy to głównie restauracji, stref wypoczynku i sal konferencyjnych.
 13. Na salach konferencyjnych będą wyznaczone limity pojemności i znajdzie się tylko dopuszczalna liczba miejsc siedzących. Nie będzie można przebywać w sali konferencyjnej na stojąco.
 14. Świadczenie usług cateringowych może się odbywać wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny.
 15. Dopełnimy także wszelkich formalności związanych z bezpieczeństwem uczestników, jakie się jeszcze do czasu targów pojawią, a będą zalecane przez GIS.

Jesteśmy świadomi uciążliwości, jaką niosą ze sobą wyżej wymienione obostrzenia epidemiologiczne. Dołożymy jednak wszelkich starań, by możliwie zminimalizować te utrudnienia, a uczestnictwo w targach było dla Państwa satysfakcjonujące. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że Państwa zdrowie jest najważniejsze.