|
 

REJESTRACJA - Zaproszenie

select
select
 
działalnosć sadownicza
działalność warzywnicza

Dane logowania

zaznacz wszystkie zgody:
* Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2024 dla Odwiedzających oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oficynę Wydawniczą Oikos sp. z o.o. (Oikos) z siedzibą w Polsce Warszawa (02-316), ul. Kaliska 1 / 7, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia. Klauzula Informacyjna RODO
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Oficynę Wydawniczą Oikos sp. z o.o. (Oikos) w chwili obecnej i w przyszłości informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) dla celów marketingu bezpośredniego (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne), w szczególności w celach reklamowych i marketingowych dotyczących TSW, o których mowa powyżej.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Oficynę Wydawniczą Oikos sp. z o.o. (Oikos) w chwili obecnej i w przyszłości informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego), w szczególności w celach reklamowych i marketingowych dotyczących TSW, o których mowa powyżej.

Wybierz rodzaj swojej działalności

ORGANIZATOR

Lokalizacja: Targi Kielce

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

e-mail: tsw@tsw.pl

Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o.

ul. Kaliska 1m. 7, 02-316 Warszawa

tel. +48 22 822 03 34

oikos.net.pl