Montaż - demontaż

Montaż:

Organizator zobowiązuje się do wybudowania i przygotowania stoisk w formie zabudowanej do godz. 17.00 w dniu 16.01.2024. Godziny przeznaczone na zagospodarowanie stoisk przez Wystawcę w dniu 16.01.2024 - 16.00–22.00.
Dodatkowy dzień montażu w dn. 15 stycznia 2024 r. jest możliwy za zgodą Organizatora i odpłatą w wysokości 1000 zł netto/doba od godz. 10.00 do godz.22.00.

Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej z sieci na terenie obiektu. 
Wszystkie osoby, które będą zajmowały się przygotowaniem/budową stoiska w dni montażu i demontażu  muszą  być zarejestrowane online przez Wystawcę. Osoby przebywające na terenie targów są zobowiązane posiadać identyfikatory. Imienne identyfikatory należy okazać do kontroli przy wejściu na halę targową oraz wyjściu. Można również zarejestrować się w Recepcji w dniu montażu.

Uwaga:

Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną w hali i realizujący zabudowę stoiska poprzez wykonawcę niezależnego od Organizatora lub wykorzystujący własną zabudowę, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora poprzez zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy stoiska w systemie rejestracyjnym w terminie do 30 listopada 2023 roku.
Przy zabudowie indywidualnej należy:

  • dostarczyć Organizatorowi projekt zabudowy stoiska na adres: tsw@tsw.pl do 30 listopada 2023 r. Przedłożony projekt powinien być zgodny z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z regulaminami obowiązującymi w Targach Kielce,
  • uzyskać akceptację Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości), 
  • uzyskać od Organizatora pisemnej zgody na realizację zabudowy, 
  • estetycznie wykończyć tylne ściany zabudowy stoiska w kolorze białym na całej ich powierzchni, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoisko.

Demontaż:

Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 18 stycznia 2024 r. od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 18 stycznia 2024 r.

Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Spowodowanie mechanicznego uszkodzenia posadzki, elewacji, bramie, ścianie, drzwiach skutkować będzie obciążeniem Wystawcy kosztami naprawy.  Pozostawione w czasie demontażu  elementy zabudowy i wyposażenie stoiska uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora TSW.

Prosimy pamiętać o usunięciu taśm na powierzchni wystawienniczej. Opłata za pozostawienie taśmy wynosi 40 netto za mb.

 

Firmy zajmujące się aranżacją powierzchni zabudowanej:


Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa
tel. +48 728 408 541
http://www.psp.com.pl

Osoby do kontaktu:

Bogusław Morańda
e-mail: bmoranda@psp.com.pl
tel.: +48 602 455 602

Łukasz Dybalski - projektant

e-mail: ldybalski@psp.com.pl
tel.: +48 664 067 548 

DK EXPO
ul. Dzieci Warszawy 41c m.7
02-495 Warszawa, Polska
http://www.dk-expo.pl

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Chojecka
e-mail: kasia.dkexpo@gmail.com
tel. +48 508 999 847

Dawid Krzeszowski
e-mail: dawid.dkexpo@gmail.com
tel. +48 508 999 834