Parking dla wystawców

Parking dla Wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy. 

Parking udostępniony Wystawcom jest niestrzeżony. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach i pozostawionym mieniu. Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą mailową: tsw@tsw.pl