Parking dla wystawców

Centrum wystawiennicze Ptak Warsaw Expo dysponuje 15 000 miejsc parkingowych.

Parking dla Wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy. 

Parking udostępniony Wystawcom jest  niestrzeżony. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach i  pozostawionym mieniu. Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze Ptak Warsaw Expo. Koszt parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo.

Kontakt ws. parkingu:


PTAK WARSAW EXPO
Tel.: +48 518 739 124