Usługi spedycyjne

Podczas TSW 2023 na terenie Targi Kielce usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma Netlog Polska Sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie obiektu Targi Kielce.

Cennik usług spedycyjnych dostępny jest w biurze Organizatora oraz w firmie Netlog Polska Sp. z o.o..

Kontakt w sprawie usług spedycyjnych:
Rafał Skrobutan 
tel. 668 890 274 
e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl

Faktury za wyżej wymienione usługi będą wystawiane bezpośrednio przez firmę Netlog Polska Sp. z o.o.