Zabudowa stoisk

Partnerzy


Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa
tel. +48 728 408 541
http://www.psp.com.pl

Osoby do kontaktu:

Andrzej Wieczorek
e-mail: awieczorek@psp.com.pl
tel.: +48 600 988 832 

 

Łukasz Dybalski - projektant
e-mail: ldybalski@psp.com.pl
tel.: +48 664 067 548

DK EXPO
ul. Dzieci Warszawy 41c m.7
02-495 Warszawa, Polska
http://www.dk-expo.pl

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Chojecka
e-mail: kasia.dkexpo@gmail.com
tel. +48 508 999 847

 

Dawid Krzeszowski
e-mail: dawid.dkexpo@gmail.com
tel. +48 508 999 834Uwaga
Wszystkie osoby, które będą zajmowały się przygotowaniem/budową stoiska w dni montażu i demontażu  muszą  być zarejestrowane online przez Wystawcę. Osoby przebywające na terenie targów są zobowiązane posiadać identyfikatory. Imienne identyfikatory należy okazać do kontroli przy wejściu na halę targową oraz wyjściu. Można również zarejestrować się w Recepcji w dniu montażu. 

Przy zabudowie indywidualnej należy:

  • dostarczyć Organizatorowi projekt zabudowy stoiska na adres: tsw@tsw.pl do 30 listopada 2022 r.. Przedłożony projekt powinien być zgodny z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z regulaminami obowiązującymi w PTAK Warsaw Expo.
  • uzyskać akceptację Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości),
  • uzyskać od Organizatora pisemnej zgody na realizację zabudowy,
  • estetycznie wykończyć tylne ściany zabudowy stoiska w kolorze białym na całej ich powierzchni, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom.

 Informacje organizacyjne

Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Rejestracji bezpośrednio po przyjeździe na teren Targów w celu odbioru stoiska. Wszystkie osoby przebywające na terenie targów są zobowiązane posiadać identyfikatory, w tym celu należy w Panelu Wystawcy wprowadzić dane osób, które będą reprezentowały Wystawcę podczas targów TSW 2023 oraz osoby zajmujące się budową stoiska. Po wprowadzeniu danych, należy wydrukować imienny identyfikator, który będzie wymagany do kontroli przy wejściu na halę targową oraz wyjściu z hali.  Do przebywania na terenie Targów poza godzinami otwarcia dla publiczności upoważnione są wyłącznie osoby posiadające imienne identyfikatory .Osoby zatrudnione przez Wystawcę do prac technicznych zobowiązane są do noszenia identyfikatorów w okresie montażu i demontażu stoiska.

 Montaż eksponatów odbywa się w dniu  17 stycznia 2023 r. w godzinach od  9.00 do 22.00 (elementy wielkogabarytowe – tylko do godziny 18.00), zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dodatkowy dzień montażu w dn. 16 stycznia  2023 r. jest możliwy za  zgodą Organizatora i odpłatą w wysokości 800 zł netto/doba od godz. 9.00 do godz. 22.00.

Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej z sieci na terenie obiektu.

Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 19 stycznia 2023 r.  od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 19 stycznia 2023 r.

Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Spowodowanie mechanicznego uszkodzenia posadzki, elewacji, bramie, ścianie, drzwiach skutkować będzie obciążeniem Wystawcy kosztami naprawy.  Pozostawione w czasie demontażu  elementy zabudowy i wyposażenie stoiska uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora TSW.

Prosimy pamiętać o usunięciu taśm na powierzchni wystawienniczej. Opłata  za pozostawienie taśmy wynosi 32 zł netto za mb.

 

Usługi spedycyjne

Podczas TSW 2023 na terenie Ptak Warsaw Expo usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma Netlog Polska Sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie obiektu Ptak Warsaw Expo.

Cennik usług spedycyjnych dostępny jest w biurze Organizatora oraz w firmie Netlog Polska Sp. z o.o.:ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, Rafał Skrobutan, tel. 668 890 274, e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl
Faktury za wyżej wymienione usługi będą wystawiane bezpośrednio przez firmę Netlog Polska Sp. z o.o.

 

Parking

Parking dla Wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy. Parking udostępniony Wystawcom jest  niestrzeżony. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach i  pozostawionym mieniu.
Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze Ptak Warsaw Expo. Koszt parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo.

Kontakt ws. parkingu:

PTAK WARSAW EXPO
Tel.: +48 518 739 124