Przyszłość sadownictwa

Ułatwienia i korzyści w zastosowaniu kombajnów, robotów, pojazdów autonomicznych i czujników dojrzałości podczas zbiorów owoców i warzyw.

Podstawowym problemem sadowników staje się niedobór wykwalifikowanych pracowników do zbierania owoców i coraz częściej konieczność automatyzacji pozostałych prac w sadach. Pociąga to za sobą rozwój tzw. agrorobotyki.

Chociaż część plantatorów owoców i doradców sadowniczych nie dowierza, że roboty mogą skutecznie pracować podczas zbiorów, inżynierowie-robotycy są jednomyślni. Ich zdaniem wykorzystanie robotów do prac sadowniczych na dużą skalę to tylko kwestia czasu.

Obecnie roboty znajdują zastosowanie w pracach polowych w rolnictwie, niektóre są produkowane seryjnie i dostępne na rynku. W startupach specjalizujących się w produkcji robotów przeznaczonych do sadów trwają zaawansowane prace badawcze i wdrożeniowe. W różnych miejscach na świecie stosuje się autonomiczne, samobieżne konstrukcje przeznaczone do prac międzyrzędowych i zajmujące się ochroną chemiczną sadów. Część startupów opracowała modele robotów przeznaczonych do zbiorów owoców w sadach, które mogłyby znaleźć zastosowanie i u nas.

O kombajnach i automatach do zbierania owoców i warzyw, czujnikach sprawdzania ich dojrzałości i wykorzystywanych do selektywnej zbiórki owoców oraz o systemach zdalnego monitoringu upraw, czyli o internecie rzeczy opowie Adam Ekielski z SGGW. Przedstawi rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w kombajnach do zbioru owoców miękkich z uwzględnieniem ograniczenia ich uszkodzeń i wydłużenia czasu przechowywania zebranych owoców np. przez szokowe schłodzenie. Omówi czujniki: dotykowe (sensory piezzo, ciśnieniowe, pneumatyczne, hydrauliczne) i bezdotykowe (optyczne, fotodektory), analizę obrazu oraz systemy bezdotykowe wielospektralne (odbiciowe i transparentne (X-ray)), systemy przekazywania informacji wykorzystujące sieć WLAN, GSM i systemy identyfikacji: RFiD.

Szczegółowy program Konferencji Maszynowej dostępny będzie wkrótce na https://tsw.pl/a/agenda

Przyszłość sadownictwa